PROFIL DZIAŁALNOŚCI

POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

(kupnie, sprzedaży, najmie i dzierżawie)

   
 

Biuro nasze pośredniczy przy kupnie, sprzedaży następujących rodzajów nieruchomości:

     • działki budowlane
     • grunty orne
     • budynki biurowe
     • lokale użytkowe
     • mieszkania
     • magazyny
     • hale produkcyjne
     • sklepy
     • ośrodki wczasowo-rekreacyjne
     • inne
Przyjmujemy oferty dotyczące pośrednictwa przy kupnie, sprzedaży, najmie i dzierżawie wszystkich tego rodzaju obiektów. Posiadamy szeroki zakres ofert

Prowadzimy pośrednictwo w zakresie sprzedaży obiektów nabywcom krajowym i zagranicznym.

Na życzenie klienta zapewniamy pełną obsługę notarialną i prawną zawieranych transakcji.

Za pośrednictwo pobieramy prowizję:

 • przy sprzedaży - 2-3% wartości obiektu
 • przy dzierżawie i najmie- jednorazowo ok. 1 miesięcznego czynszu

Ostatecznie wysokości cen umownych za nasze usługi ustalamy w negocjacjach w zalezności od specyfiki i wartosci obiektu.

 
 

WYCENA NIERUCHOMOŚCI I INNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

 
 

Biuro nasze wykonuje usługi w zakresie wyceny majątku dla różnych potrzeb.

Posiadamy długoletnie doświadczenie w tym zakresie. Wykonujemy wyceny dla banków dla potrzeb sprzedaży a także dokonujemy wycen przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji lub ustalenia wielkości aportu przy tworzeniu spółek.

Wykonane przez biuro, na przestrzeni 10 lat opracowania wycen, nigdy nie były kwestionowane i akceptowano je dla opracowywanych celów.

Nasi rzeczoznawcy posiadają uprawnienia zawodowe od kilkunastu lat.

 
 

USTALANIE PRAW WŁASNOŚCI

  Prowadzone przez nasze Biuro prace w zakresie ustalania praw własności nieruchomości obejmują:
 • ustalanie prawa do zarządu (użytkowania) nieruchomości
 • uzyskanie wypisu z rejestru gruntów
 • uzyskanie wyrysu z map geodezyjnych
 • zbadanie zapisów w księdze wieczystej
 • kompletowanie niezbędnych dokumentów dla potrzeb obrotu nieruchomościami
 • pośredniczenie w dokonywaniu wpisów w księgach wieczystych.